wp.config dosyası ne işe yarar?

wp-config.php, temel WordPress dosyalarından biridir. Adı, ana bilgisayarı (genellikle localhost), kullanıcı adını ve şifreyi içeren veritabanı hakkında bilgiler içerir. Bu bilgi, WordPress’in veri depolamak ve almak için veri tabanı ile iletişim kurmasını sağlar. Dosya ayrıca WordPress için gelişmiş seçenekleri tanımlamak için kullanılır.

wp-config.php dosyası, WordPress’in varsayılan indirme paketinde bulunmaz. Bunun yerine, yeniden adlandırılıp WordPress’i yüklemek ve kullanmak için wp-config.php olarak kullanılabilecek wp-config-sample.php adlı bir dosya içerir.

Aşağıdaki wp-config dosyasının en önemli bölümünü göstermektedir:

// ** MySQL ayarları - Bu bilgileri sunucunuzdan alabilirsiniz ** //
/** WordPress için kullanılacak veritabanının adı */
define('DB_NAME', 'veritabaniismi');

/** MySQL veritabanı kullanıcısı */
define('DB_USER', 'kullaniciadi');

/** MySQL veritabanı parolası */
define('DB_PASSWORD', 'parola');

/** MySQL sunucusu */
define('DB_HOST', 'localhost');

Aşağıda gösterilen wp-config dosyasının kalanı, diğer veritabanı öğelerini, WordPress kurulumunuzun güvenlik anahtarlarını ve geliştirici seçeneklerini yapılandırmak için daha gelişmiş ayarlara sahiptir. WordPress API sitesini ziyaret ederek otomatik olarak yeni bir güvenlik anahtarı seti oluşturabilirsiniz.

/** Yaratılacak tablolar için veritabanı karakter seti. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** Veritabanı karşılaştırma tipi. Herhangi bir şüpheniz varsa bu değeri değiştirmeyin. */
define('DB_COLLATE', '');

/**#@+
 * Eşsiz doğrulama anahtarları.
 *
 * Her anahtar farklı bir karakter kümesi olmalı!
 * {@link http://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt WordPress.org secret-key service} servisini kullanarak yaratabilirsiniz.
 * Çerezleri geçersiz kılmak için istediğiniz zaman bu değerleri değiştirebilirsiniz. Bu tüm kullanıcıların tekrar giriş yapmasını gerektirecektir.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define('AUTH_KEY',     'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin');
define('LOGGED_IN_KEY',  'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin');
define('NONCE_KEY',    'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin');
define('AUTH_SALT',    'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin');
define('LOGGED_IN_SALT',  'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin');
define('NONCE_SALT',    'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin');
/**#@-*/

/**
 * WordPress veritabanı tablo ön eki.
 *
 * Tüm kurulumlara ayrı bir önek vererek bir veritabanına birden fazla kurulum yapabilirsiniz.
 * Sadece rakamlar, harfler ve alt çizgi lütfen.
 */
$table_prefix = 'wp_';

/**
 * Geliştiriciler için: WordPress hata ayıklama modu.
 *
 * Bu değeri "true" yaparak geliştirme sırasında hataların ekrana basılmasını sağlayabilirsiniz.
 * Tema ve eklenti geliştiricilerinin geliştirme aşamasında WP_DEBUG
 * kullanmalarını önemle tavsiye ederiz.
 */
define('WP_DEBUG', false);

/* Hepsi bu kadar. Mutlu bloglamalar! */

/** WordPress dizini için mutlak yol. */
if ( !defined('ABSPATH') )
	define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

/** WordPress değişkenlerini ve yollarını kurar. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

WordPress’teki Güvenlik Anahtarları, WordPress tarafından oluşturulan çerezlerin yetkilendirilmesi ve şifrelenmesi için kullanılan rastgele bir karakter dizisidir. Bu güvenlik anahtarları, kullanıcı tarafından wp-config.php dosyasında herhangi bir zamanda tanımlanabilir. İlk kurulum sırasında, bir kullanıcının WordPress’i kurması veya çalıştırması için bu anahtarları sağlaması gerekli değildir. Bir kullanıcı wp-config.php dosyasında bu anahtarları sağlamazsa, WordPress bu anahtarları otomatik olarak oluşturur.

Bu anahtarları dahil etmenin yararı, onları silmek veya sıfırlamak suretiyle bir WordPress yöneticisinin oturum açan tüm kullanıcılar için oturumu kapatmaya zorlayabilmesidir.

Şu anda dört güvenlik anahtarı vardır AUTH_KEY, SECURE_AUTH_KEY, LOGGED_IN_KEY ve NONCE_KEY. Bu anahtarları daha da güçlendirmek için, bunlar için fazladan bir şifre gibi olan bir SALT katmanı eklenmekte.

Site Footer