WordPress Multisite Domain Değiştirme

WordPress Multisite kurulumunuzun birincil alanını değiştirmek isterseniz, değiştirilecek 5 değer vardır. Bu değerleri direkt phpMyAdmin üzerinden kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

Not: Tablo önekinizin “wp_” olduğu varsayılır. Farklı bir tablo öneki kullanıyorsanız, aşağıdaki tablo adlarındaki “wp_” yi önekinizle değiştirin.

Değiştirilmesi gereken 5 ana tablo ve seçeneğin listesi:

  • wp_options: Tabloyu seçin sonra “siteurl” ve “home” adlı girdileri arayın.
  • wp_site
  • wp_sitemeta: “siteurl” adlı seçeneği değiştirin.
  • wp_blogs: “domains” sütununda eski alan adına sahip tüm girdileri değiştirin.
  • wp_ #options: Her alt sitede, wp_blogs tablosundaki blog_id değerine karşılık gelen tablolar bulunur. # ‘nin blog_id değerine karşılık gelen wp#_options tablosuna gitmeli ve bu tablodaki “siteurl” ve “home” ayarlarını güncellemelisiniz.

WordPress’in farklı alanlar için farklı kuralları vardır. wp_site ve wp_blogs tabloları etki alanı adının sonunda eğik çizgi yada başında http:// olamazken, wp_options tablosunda ise başında http:// bulunması gerekir. wp_sitemeta tablosunda başında http:// ve sonunda bir eğik çizgi olması gerekir.

Çoğu durumda wp-config.php dosyanızdaki DOMAIN_CURRENT_SITE kaydını güncellemeniz gerekir.

Site Footer