İnternetin Üçte Biri

WordPress, W3Techs’e göre web’deki ilk 10 milyon sitenin 1/3’ünden fazlasına altyapı sağlıyor. Pazar payı son birkaç yılda istikrarlı bir şekilde artmakta olup, sadece bir yıl önce %29,9’dan şimdi % 33,4’e çıkmış.

2005 yılında 50.000 indirme kutlayan WordPress altı yıl sonra, ocak 2011’de, WordPress web’in  %13,1’ine güç veriyordu.Bunun yanısıra 21 Şubat 2019’da yayımlanan en son sürüm 14 milyona yakın indirilmeye sahip.